SIKÇA SORULAN SORULAR


Antifrogen diğer renklerle kullanılabilinir mi?

Antifrogen ürünleri sadece özel kendi renklerinde kullanılabilir. Bunlar, Antifrogen N SARI, Antifrogen L MAVİ, Antifrogen KF RENKSİZ, Antifrogen SOL YEŞİL, Protectogen SARIMTIRAK renktedirler. Diğer renkler kullanılamaz.

Aşağıdaki grafik her Antifrogen ürün için en düşük ve en yüksek uygulama sıcaklığını göstermektedir.

Genel olarak, çinko galvaniz boru kullanımından kaçınılmalıdır. Glikol su karışımları (azaltılmış yüzey gerilimi) sadece sudan daha fazla çinko yüzeyi çözebilir. Normal olarak çinko çamurunu uygun bir filtre (100-150 µm) vasıtası ile uzaklaştırmak sorun olmaz. Eğer bu yapılmazsa, yaratılmış çinko glikolatlar sirkülasyon pompasının mekanik contalarına zarar verebilir.

Korozyon açısından, çinko yüzeyin atılması, aktif önleyicilerin daha alt çelik yüzeyini korozyondan koruması nedeniyle, korozyon davranışı üzerinde etkisi yoktur.

Korozyon önleyici katkılar içermeyen saf glikoller tek başına suyun yapabileceğinden daha zarar vericidir. Mevcut oksijenle reaksiyon korunmasız metal yüzeylerine saldırarak organik asit oluşmasına yol açar. Üstüne üstlük, glikol su karışımının yüzey gerilimi saf suyunkinden daha düşüktür. Çoğu demiroksit olan pas tabakaları kolayca çözülebilir, temizlenmiş metal yüzeyi tekrar oksitlenir ve bu korozyon süreci asla bitmez.

Çoğu araba soğutucuları ısı transfer akışkanlarına nazaran daha az yüksek önleyici içeriği göstermektedir. Ek olarak, bu ürünlerin yedek alkanilliği belirgin şekilde düşük olduğundan asitli bileşik oluşumu uzun bir süre üzerinde yeteri kadar yavaşlatılamaz. Bu gerçekler nedeniyle, araba soğutucularının tamamen değiştirilmesi gerekliliğinden araba üreticileri 2 veya 3 yıl gibi düzenli değişim aralıkları önerirler. Ne var ki sistemin ve ısı transfer akışkanının uygun işletildiği kabul edilirse, Antifrogen ürünler çok uzun bir sürenin üzerinde tesisatta kalabilir.

Antifrogen su karışımınızın donmaya karşı dayanımını kontrol etmek için özel antifriz test aletleri kullanılabilir. Lütfen farklı kimyasal yapılara sahip farklı Antifrogen ürünleri için farklı test aletlerinin gerekli olduğuna dikkat ediniz. Aynı şekilde, donmaya dayanım, ısı transfer akışkanının retraktif endeksini ölçerek belirlenebilir.

Hem antifriz test aleti hem de refraktometreyi bizden temin edebilirsiniz

Genel olarak Antifrogen ürünler aynı kimyasal bazdaki farklı markalarla karıştırılabilir. Belirli durumlarda, örneğin madde oluşması gibi öngörülemeyen reaksiyonlar mümkündür.Orjinal karışımın korozyon korumasına etkisi ile ilgili yorum yapamadığımızdan bu gibi durumlarda ürün sorumluluğundan bahsedemeyiz.

Her bir Antifrogen tipi için gereken en az konsantrasyon miktarı nedir?

Yeterli korozyon koruması için gerekli enaz konsantrasyonu aşağıdaki gibidir:

• Antifrogen N: 20 v/v Antifrogen N: 20 V / v

• Antifrogen L: 25 % v/v Antifrogen L:% 25 v / V

• Antifrogen KF: 50 % v/v Antifrogen KF:% 50 v / V

• Antifrogen SOL: 100 % v/v (pre-diluted) Antifrogen SOL: 100% v / v (ön seyreltilmiş)

• Protectogen: 2.0 % v/v Protectogen: 2.0% v / V